Info
Cart is Empty
Wishlist Empty
Create an Account

Filters

Quick Search
Sort
Select a category
Price range

 Promo Details

 • Until Dec 2019 Only

 • Bawat isang buyer ay kinakailangang magregister sa aming website.

 • Bawat isang buyer ay makakakuha ng FLOWER POINTS sa pagbili ng mga items na aming binebenta.

 • Ang FLOWER POINTS ay pwede lang ipambili
 • Get 10 point for every 1000 php pesos you spend.

 • Decimals are omitted

 • FLOWER POINTS can be used to pay online only

 • FLOWER POINTS will expire at the end of the year

 • FLOWER POINTS are not transferrable.

 • FLOWER POINTS can not be converted to cash.

 • Only Registered members qualify for FLOWER POINTS.


PWEDE POINTS DISCLAIMER

 • Ang FLOWER POINTS ay hindi convertible sa cash, convertible lang sa paying points o pwede lang ipambayad.

 • Kami ay mayroong authority na idesregard, bawiin, kunin o tanggaling ang inyong points kapag napatunayang dinaya, inabuso, illegal na pag ka kakuha, ipinasa o hinack ang pag a accumulate ng FLOWER POINTS.

 • Kami ay mayroong karapatan na iterminate, I accept o I reject ang inyong points base sa sole discretion ng aming kompanya.

 • Kami ay may karapatang idisqualify ang isang participator kung sakaling mapapatunayan na may intensyong pandaraya, intensyong hindi maganda sa mga points o anu mang illegal at hindi naaayon sa batas.

 • Ang buying capacity value o equivalent ng FLOWER POINTS ay pwedeng magbago anumang oras o anytime, Pwedeng tumaas o bumaba ng walang paalam, permiso, pahintulot sa kahit kanino man.

 • Kami lang (flowerpatch) ang pwedeng mag approved kung ilang amount lang yung pwedeng magamit sa inyong points. pwede itong magbago anumang oras.

 • Wala kaming pananagutan o liability sa kahit anong pwedeng maging problema o dahilan ng problema na may kinalaman sa FLOWER POINTS.

 • Wala kaming pananagutan, liability o anu mang responsibilidad mula, manggagaling o may kinalaman sa libreng FLOWER POINTS na aming pinapamigay.

 • kung mayroong reklamo na may kinalaman, direkta o bahagya, kami lamang ang maaring umayos at mag ayos ng problema

 • Sa inyong pagsali bilang isang miyembro , Kayo ay kusang loob na napasasakop sa mga rules and regulation ng yourflowerpatch.com.

ANG PROSESO

 • Una, kailangan ang buyer o shopper ay registered sa aming website.

 • Kung ang buyer ay registered na, kailangan ay naka log-in bago bumili.

 • Para magkaroon ng FLOWER POINTS, kailangan ay bumili sa aming website. Ang kada 1000 php na iyong mabibili ay may katumbas na 10 FLOWER POINTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

payment establishment 1