Info
Cart is Empty
Wishlist Empty
Create an Account

Filters

Search Flowers
Sort Flowers
Flower Category
Price range

 Promo Details

 • Until Dec 2019 Only

 • Bawat isang buyer ay kinakailangang magregister sa aming website.

 • Bawat isang buyer ay makakakuha ng FLOWER POINTS sa pagbili ng mga items na aming binebenta.

 • Ang FLOWER POINTS ay pwede lang ipambili
 • Get 10 point for every 1000 php pesos you spend.

 • Decimals are omitted

 • FLOWER POINTS can be used to pay online only

 • FLOWER POINTS will expire at the end of the year

 • FLOWER POINTS are not transferrable.

 • FLOWER POINTS can not be converted to cash.

 • Only Registered members qualify for FLOWER POINTS.


PWEDE POINTS DISCLAIMER

 • Ang FLOWER POINTS ay hindi convertible sa cash, convertible lang sa paying points o pwede lang ipambayad.

 • Kami ay mayroong authority na idesregard, bawiin, kunin o tanggaling ang inyong points kapag napatunayang dinaya, inabuso, illegal na pag ka kakuha, ipinasa o hinack ang pag a accumulate ng FLOWER POINTS.

 • Kami ay mayroong karapatan na iterminate, I accept o I reject ang inyong points base sa sole discretion ng aming kompanya.

 • Kami ay may karapatang idisqualify ang isang participator kung sakaling mapapatunayan na may intensyong pandaraya, intensyong hindi maganda sa mga points o anu mang illegal at hindi naaayon sa batas.

 • Ang buying capacity value o equivalent ng FLOWER POINTS ay pwedeng magbago anumang oras o anytime, Pwedeng tumaas o bumaba ng walang paalam, permiso, pahintulot sa kahit kanino man.

 • Kami lang (flowerpatch) ang pwedeng mag approved kung ilang amount lang yung pwedeng magamit sa inyong points. pwede itong magbago anumang oras.

 • Wala kaming pananagutan o liability sa kahit anong pwedeng maging problema o dahilan ng problema na may kinalaman sa FLOWER POINTS.

 • Wala kaming pananagutan, liability o anu mang responsibilidad mula, manggagaling o may kinalaman sa libreng FLOWER POINTS na aming pinapamigay.

 • kung mayroong reklamo na may kinalaman, direkta o bahagya, kami lamang ang maaring umayos at mag ayos ng problema

 • Sa inyong pagsali bilang isang miyembro , Kayo ay kusang loob na napasasakop sa mga rules and regulation ng yourflowerpatch.com.

ANG PROSESO

 • Una, kailangan ang buyer o shopper ay registered sa aming website.

 • Kung ang buyer ay registered na, kailangan ay naka log-in bago bumili.

 • Para magkaroon ng FLOWER POINTS, kailangan ay bumili sa aming website. Ang kada 1000 php na iyong mabibili ay may katumbas na 10 FLOWER POINTS.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone +632.8294.0437

Globe +63917.633.5100